some_text

       

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องจักรในงานจิวเวลรี่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ 
      ที่มีการออกแบบวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุดทั้งก่อนและหลังการขาย พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านการตรวจซ่อมแก้ไขปรับปรุง เตาหลอม เตาอบ เครื่องหล่อสูญญากาศ เครื่องหลอมหยดเม็ด ที่ใช้ระบบ Induction Heating ด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์ มีความรู้มีความชำนาญเฉพาะด้านและมีความพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยความรวดเร็วอันจะให้กิจการของท่านดำเนินไปด้วยความราบรื่น

เป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
      โดยผ่านการออกแบบวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอาทิ เช่น ระบบกำจัดกลิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมและระบบดูดควัน กลิ่น ผงฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยทีมวิศวกรมากด้วยประสบการณ์ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและความพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาต่าง ๆแม้กระทั่งเครื่องจักรอื่นๆของท่านที่มีอยู่แล้วในกระบวนการผลิตเก่าได้ด้วย

       เป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยมีต้นทุนต่ำที่สุด
 
โดยมีการคำนวณจุดคุ้มทุนของเครื่องจักรให้กับลูกค้าตามงานนั้นๆ อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดผลกำไรเพิ่มขึ้นกับผู้ประกอบกิจการนั้น ๆ มากที่สุดในขั้นตอนการผลิตตลอดจนเทคนิคการผลิตด้วยความรวดเร็วทันใจอันจะทำให้กิจการของท่านดำเนินงานไปได้ด้วยความราบรื่นตลอดในทุกๆกระบวนการผลิตต่อไป