some_text

      บริษัท อินดักชั่น ซอร์ซ จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการด้านเครื่องจักร ในงานจิวเวลรี่ รับสั่งทำในราคาโรงงานที่ผู้ประกอบการใช้แล้วรวยไวพร้อมยังให้คำปรึกษาด้านการตรวจซ่อม แก้ไข ปรับปรุงด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ Induction Heatingบริษัท อินดักชั่น ซอร์ซ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจ ได้มีโอกาสรับใช้แก่ทุกท่าน